Vizija Solution

Vizija Solution doo je organizacija koja se bavi implementacijom sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Poseduje znanja i iskustva u implementaciji FMC-a u Srbiji, a zahvaljujući saradnji sa Italijanskom Asocijacijacijom za Savet Evropskih Gradova i Regiona (AICCRE) to znanje obogaćeno je iskustvima Regije Lombardije kao najrazvijenije regije u Italiji i jedne od najrazvijenijih regija u Evropi. 

Misija

Naša misija  je da  korisnike usluga edukujemo  o prednostima evropskih standarda i usmerimo ih  na  njihovu  implementaciju, kao i da im pružimo stručnu podršku  za  upravljanje odrđenim sistemima.

Vizija

Naša vizija je da postanemo vodeća kompanija u oblasti poslovne edukacije i konsaltinga, pružajući kvalitetnu uslugu, uz kontinuirani razvoj.

Ciljevi : 

  • postići i održati kvalitet usluga, kojima bi se osiguralo zadvoljstvo korisnika usluga;
  • kontinuirano usavršavanje zaposlenih;
  • unapređivati poslovne procese i komunikaciju, kako bi se  bolje upravljalo organizacijom.