Vizija Solution

SOFTVER ZA USPOSTAVLJANJE I PRAĆENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (aplikacija za FUK)

SPECIFIKACIJA: