Vizija Solution

Vizija Solution  doo Novi Sad  je  dana 10.07.2019. godine akreditovana od strane Nacionalne akademije za javnu upravu za sprovodioca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi i upisana je u evidenciju sprovodilaca obuka , i to za oblasti:

  • Sistem javne uprave;
  • Upravljanje u javnoj upravi;
  • Javne finansije;
  • Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU;
  • Lični razvoj i veštine;
  • Trening  trenera;
  • Lokalni razvoj i investicije u lokalnoj samoupravi.

VIZIJA SOLUTION se bavi i edukacijom kadrova javnog sektora i to u vidu:


  • seminara koji omogućavaju da učesnici steknu teorijsko znanje teme seminara;
  • obuka I treninga koji omogućavaju učesnicima da savladaju praktičnu primenu stečenog znanja.


 

e-Learning

Portal u izradi...

Copyright Vizija Solution